Coaching

Coaching – wat is dat eigenlijk?

To coach (Engels) = iemand comfortabel van de ene naar de andere plek brengen. Vroeger deed je dat reizend in een rijtuig (= in het Engels: ‘coach’). We gaan dus samen op een prettige manier van plek A (oud) naar plek B (nieuw).

Het gaat bij het coachen vooral om de balans tussen progressie (vooruitgang), spiegelen, vertrouwen en veiligheid. Hierbij zal ik als jouw coach met jou samenwerken op basis van gelijkheid om jou te helpen opnieuw naar je probleem te kijken en uiteindelijk naar een oplossing toe te werken.

Dat betekent dus dat ik zelf geen oplossingen aandraag of vertel wat jij zou kunnen of moeten doen (maar soms wel tips geef), dat ik goed naar je luister en steeds aan jou terugkoppel wat ik denk dat je aan mij vertelt. Je krijgt bij Biowel Vitality Coaching alle ruimte om in vertrouwen uit te leggen wat je dwars zit of wat het probleem is en dan gaan we samen op zoek naar hoe je er beter mee om kunt gaan of zelfs een nieuwe weg in te slaan.

Daar zijn verschillende manieren voor en voor welke weg wij kiezen hangt ook af van wat het uitgangspunt is:

  • Stress (reductie

  • Emoties en gevoel (ermee omgaan)

  • Ziekte (ermee omgaan of verandering van leefstijl)

  • Rouw (verwerking)

  • Lastige situaties (vermijden of aangaan) of een

  • Concreet probleem (oplossingsgericht)

  • Lichaamsgericht (waar zitten de blokkades)


Natuurlijk is het daarbij erg belangrijk dat je zelf bereid bent om eens verder te kijken dan de oplossingen die je zelf wellicht al hebt bedacht en/of toegepast. Waarschijnlijk heb je al eens eerder hulp gezocht en/of gekregen maar werkt dit nu toch niet meer zo goed bijvoorbeeld omdat de omstandigheden of je omgeving - en daarmee jijzelf! - inmiddels zijn veranderd. Dat is helemaal niet erg: als iets wel constant is, is het dat echt alles vroeg of laat verandert - net als een wind die waait (dan weer hard, dan weer een zacht briesje, dan windstil, dan weer een orkaan). Dat willen we natuurlijk niet altijd want het leven voelt dan niet meer veilig en vertrouwd - en juist dat willen we dan zo graag weer terug; maar soms is het nodig dat er iets verandert om weer echt gelukkig te kunnen zijn of om bijvoorbeeld te kunnen groeien, al zie je dat zelf niet altijd meteen.

Omdat ik al 15 jaar als massagetherapeut heb gewerkt met honderden mensen en tientallen cursussen en opleidingen heb gedaan op het gebied van het bereiken van fysieke, mentale, emotionele en energetische gezondheid, durf ik wel te zeggen dat ik samen met jou middels vele vragen, lichaamsgerichte technieken en adviezen op het gebied van beweging, voeding en slaap, je kan helpen om je weg weer te vinden.

Daarnaast kan ik putten uit vele eigen ervaringen op alle hierboven genoemde gebieden die soms heerlijk maar ook echt niet allemaal even fijn waren en waarbij ik door hulp en coaching van anderen uiteindelijk zelf altijd weer op een nieuwe weg naar het licht terecht kwam. Dat betekent dat ik ook echt met jou op reis kan en veel begrijp van de onderliggende oorzaken en gevoelens. Maar natuurlijk weet en snap ik ook lang niet alles en soms is het dan nodig om je door te verwijzen naar een gespecialiseerde collega in de zorg.

Hoe dan ook: je bent hier van harte welkom!