Familieopstellingen

Klachten zijn verborgen stagnaties, obstakels. Het proces van vrij maken kost tijd, het hoeft ook niet allemaal opgelost te worden. Een klacht ontstaat bijvoorbeeld omdat het ‘ik’ geen liefde meer kan delen door pijn die in de weg zit (= vastzittende energie).

Doel van deze (systemische) techniek: uw systeem wordt gezonder door Liefde en Verbinding te ervaren in uw eigen systeem en/of lichaam.

Er wordt gewerkt volgens 5 wetmatigheden:

  1. Iedereen heeft recht op een eigen plaats, om erbij te horen (ook gezinsleden uit het verleden).
  2. Gelijkwaardigheid (vanuit het hart): niemand is specialer dan de ander, ook niet als hij/zij een ziekte of erfelijke afwijking heeft
  3. Een eigen levenspad ga je zelf, je kunt niet het pad van een ander lopen.
  4. Tussen de leden is er een balans tussen geven en nemen: ouders geven, kinderen nemen (uitzondering: zorg en liefde)
  5. Wie eerder geboren is, staat eerder in de lijn

Bij familieopstellingen wordt er gebruik gemaakt van representanten: stenen, poppetjes, en ook de therapeut zelf kan tijdelijk even iemand anders zijn. Fysieke aanwezigheid van familieleden of anderen is niet nodig. Je gaat niet terug in de tijd, je lost iets op in het hier en nu. Het woord 'herstellen' houdt (ook) in: daadwerkelijk opheffen van de blokkade. Inzicht hebben in een probleem is niet genoeg!

We gaan kijken naar bijvoorbeeld je fysieke klacht, of irritatie over je baas, of angst, of een verstorende dualiteit/tegenstelling, of disharmonie in je familie.

Als cliënt leg je (zonder bijbedoelingen) op een werkveld een aantal stenen neer of je zet een paar poppetjes gewoon ergens neer. Benoem wat ze zijn of voorstellen en waar ze staan. Maar ook mag je mij als therapeut een bepaalde rol toebedelen. Ik neem dan bijvoorbeeld tijdelijk even de plaats van je moeder in. Vandaaruit zal ik samen met jou verder gaan kijken door middel van vragen stellen en we zien wel wat er gebeurt. De omgeving is veilig, ik ben een vertrouwenspersoon, je mag alles zeggen en voelen en je mag precies zover gaan als je zelf wilt.

Je doorloopt in het proces een aantal stappen:
1e stap: bewustwording – inzicht
2e stap: acceptatie – verantwoordelijkheid voor keuze in gedrag: dit is heel hard werken, vaak volgt een groeimoment!
3e stap: transformatie door actie: het komt in orde. Er is een verandering, bevrijding, je kunt niet meer terug, het is nu ‘gezien’:

  • Lichamelijke klacht

  • Emotionele klacht

  • Geestelijke/bewustzijns-klacht: het mag allemaal gezien en erkend worden!


Aan het einde van een sessie wordt er afgesloten met de Zonnevlecht-voetreflexmassage omdat dit de enige massage is die hemel- en aarde-energie verbindt. Zo wordt het evenwicht in jezelf hersteld. Als alles op zijn plaats valt is er harmonie.

Let op: Deze basistechniek pas ik alleen toe als aanzet tot verbetering van je klacht en uitsluitend als ik denk dat het zinvol kan zijn om ook een andere kant van een blokkade of klacht te belichten.

Ik ben geen volleerd familieopstellingen-therapeut, en ik zal je zeker doorsturen naar een geschoolde collega als blijkt dat uitgebreidere therapie in deze lijn nodig is.