Biowell Vitaliteitsscan

Wat is een biowell vitaliteitsscan (BVS)

Bij energetische geneeskunde gaan we er van uit dat functionele stoornissen primair veroorzaakt worden door een energetische onbalans van lichaam en/of geest. Met behulp van de BVS kunnen we vroegtijdig energetische verstoringen opsporen, terwijl er nog geen klachten en symptomen zijn. In dit stadium kunnen we preventieve maatregelen nemen om klachten te voorkomen. Bij reeds aanwezige klachten toont de BVS aan welke systemen in ons lichaam verstoord zijn, waardoor die ontstaan zijn en waarmee deze verstoringen te verhelpen zijn. Het doel is zo veel mogelijk oorzaken van klachten op te sporen en te behandelen en niet alleen symptomen te bestrijden. Hierdoor wordt een blijvend resultaat op lange termijn verkregen. Oorzaak en gevolg zijn soms nauw verbonden. Bijvoorbeeld een vitamine/mineralen te kort of een hormoonbalansstoring zijn veelal een gevolg, maar kunnen ook primair optreden. Een allergie kan het gevolg zijn van een darm-dysbiose, wat het gevolg kan zijn van een parasietbelasting, die weer is ontstaan door een verzwakt immuunsysteem t.g.v. een longontsteking na onverwerkt verdriet. Met behulp van de computermetingen kunnen we vaststellen wat de diepste oorzaken van de klachten is en welke oorzaak als eerste behandeld moet worden om een definitief goed behandelresultaat te verkrijgen.

Veel voorkomende klachten, zoals slaapstoornissen, chronische vermoeidheid, depressiviteit, allergieën, stress, huidklachten, ontstekingen en hormoonstoringen ontstaan door een (andere) diepliggende oorzaak, die een energetische onbalans heeft veroorzaakt. Door deze oorzaak op te sporen en te behandelen verdwijnen de klachten definitief. De meest voorkomende oorzaken, die tot uiteenlopende verschijnselen en klachten kunnen leiden zijn: pathogene schimmels, virussen, bacteriën en parasieten, toxische belasting (gifstoffen), geopathie/elektrosmog, littekenstoring, gebitsklachten, psyche/emoties, hersenkernen (chronische emoties), miasmata (aanleg voor ziekte door milieuvervuiling), chakra’s (energiestromen), hormoonstoring/neurotransmitters, vitaminen/mineralen/aminozuren tekort, matrixstoring (basis-bioregulatie-systeem), basisbehoeften, allergie, immuunsysteem, autonome zenuwstelsel. Of deze oorzaken aanwezig zijn en welke systemen ze storen kunnen we aantonen met de BioWell vitaliteitsscan. Bovendien kan het computeranalyse systeem bepalen, waarmee we deze oorzaken op kunnen heffen.

BioWell vitaliteitsscan - energetische toestand


Hoe werkt het BioWell apparaat

Het BioWell-apparaat brengt de energetische toestand van een persoon in beeld. Tijdens een vinger-scan stimuleert het hoog-intensieve elektromagnetisch veld de emissie van bio-fotonen en elektronen van de menselijke huid; de beeldverwerkingstechnologie legt de bio-fotonen uitstraling van iedere vinger vast. De beelden worden vervolgens gekoppeld aan verschillende organen, systemen en meridianen van het menselijk lichaam. De beelden die gemaakt worden hebben hun wortels in de traditionele Chinese geneeskunde.

Tijdens een BioWell-scan wordt er een zwak elektrische puls in minder dan een milliseconde lang op de vingertoppen losgelaten. De reactie op deze stimuli is de vorming van een "elektronenwolk" samengesteld uit bio-fotonen. De "gloed" van deze “wolk”, die onzichtbaar is voor het menselijk oog, wordt vastgelegd door het BioWell-CCD-camerasysteem en vervolgens omgezet naar een digitaal computerbestand. De gegevens van elke meting worden omgezet in een uniek "Fotonisch Profiel", die wordt vergeleken met de database bestaande uit honderdduizenden klinisch gevalideerde gegevens. Verschillende algoritmische waardes kunnen gekoppeld en geïnterpreteerd worden. De software geeft deze in eenvoudig uitleesbare grafieken weer. Het lichaam van de cliënt is zodoende zijn eigen betrouwbare en niet te beïnvloeden meetinstrument. De door de computer geïnterpreteerde meetwaarden geven aan in welke toestand de organen, functies en systemen verkeren.

De te meten punten zijn de in- en uitgangspunten van de meridianen, zoals die reeds in de acupunctuur beschreven werden. De te meten energiewaarden van de 12 hoofdmeridianen corresponderen ieder met een bepaald orgaan, een functioneel systeem, een wervel, een gebitselement, een chakra, een emotie en een bepaald deel van het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten). De 12 hoofdmeridianen (links en rechts) zoals de Chinezen die beschrijven, hebben ieder een relatie met een bepaald orgaan, een gebitselement, een emotie, een lichaamsstelsel, een chakra, een energiestroom in het verloop van de meridiaan en een deel van het bewegingsapparaat.
Zo correspondeert de levermeridiaan met de lever, de hoektanden, boosheid en frustratie, de eiwitstofwisseling, het kruinchakra (chakra 11), de energiestroom in het verloop van de levermeridiaan, een deel van de knie en de ogen.

Het energetisch systeem is zodoende alomvattend en elke aanwezige storing kunnen we hierin terugvinden. Met behulp van het interpretatie programma van de PVS kunnen we exact bepalen wat er in het lichaam verstoord is. Door de "Integrale Diagnose- en Therapie" module van het BioWell-systeem in te zetten kunnen we aantonen door welke oorzaken deze verstoringen ontstaan zijn. Bovendien kunnen we met deze module bepalen hoe we de gevonden verstoringen op kunnen heffen en het lichaam weer in balans kunnen brengen. Van iedere te nemen maatregel kan nauwkeurig van te voren het effect bepaald worden.

De gehele meting is voor de patiënt niet belastend en ongevaarlijk en kan in 10 - 30 minuten plaats vinden, afhankelijk van de uitgebreidheid en de ernst van de klachten. De meting wordt uitgevoerd met een minimale stroom. De metingen zijn reproduceerbaar en herhaalbaar, waardoor de meetresultaten objectief en betrouwbaar zijn. Alle meetresultaten zijn duidelijke in grafieken en diagrammen op het beeldscherm zichtbaar, kunnen uitgeprint worden, zijn op te slaan op een cd of te verzenden per e-mail. De computer slaat alle gegevens in het programma op, zodat vervolg- metingen na verloop van tijd vergeleken kunnen worden met de eerdere metingen en het effect van het interventie plan zichtbaar wordt.


Wat als we de BioWell-vitaliteitsScan uitgevoerd hebben

Aan de hand van de meetresultaten kunnen we vaststellen welke maatregelen preventief kunnen werken of reeds aanwezige klachten kunnen verhelpen. De te nemen maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: aanpassingen van leefstijl en eetgewoonten, gericht dieet, andere adviezen voor het dagelijks leven, orthomoleculaire middelen (vitaminen/mineralen/aminozuren, planten en kruiden- extracten), emotionele therapie en coaching. Het uiteindelijke doel is het energetisch evenwicht te herstellen, waardoor de cliënt weer volledig geestelijke en lichamelijk in balans is en optimaal functioneert.

Bronnen: http://www.prognos.info en http://www.bio-well.com