Massage

Aroma Touch massage

De AromaTouch techniek is een klinische benadering om essentiële oliën toe te passen. Er wordt gewerkt langs de meridiaan energiebanen en viscerale* contactpunten van de rug tot aan de voeten. De Aroma Touch Techniek heeft ten doel het sympathische en parasympatische zenuwstelsel van het lichaam te helpen in evenwicht te brengen (homeostase).

Voetreflexmassage

Het beoogde effect van een reflexzone-massage is dat het evenwicht hersteld en blokkades opgeheven worden. Hierdoor kan het zelf-herstellend vermogen van het lichaam zijn werk doen. Maar ook kan voorkomen worden dat een latent aanwezige verstoring verergert of zelfs maar ontstaat; het werkt dus ook preventief!

Chakra massage

Het moge duidelijk zijn dat alle chakra’s een belangrijke rol spelen in ons functioneren als mens! Bij een blokkade of verstoring van één of meer chakra’s ben je soms wat uit evenwicht. Met de chakra massage wordt er veel aandacht besteed aan het weer in balans brengen van deze ’Wielen van Energie’ en hun onderlinge verbondenheid en het zorgt ervoor dat je weer in contact staat met zowel hemel als aarde.

Magneetmassage

Magneten versnellen genezingsprocessen, verminderen pijn en verhogen de doorbloeding, waardoor je meer zuurstof hebt en afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Magneten hebben ook rechtstreeks effect op biochemische processen in de cellen.